ما ھر روز از طریق ایمیل یا پیام ، شما را از مناقصات مطلع می نماییم، بە ھمین خاطر شما ھمیشە یک قدم از رقبای خود جلوتر ھستید

فقط با کلیک صنعت / بازار خود را به دیدن آخرین نتایج مناقصه. جھت تماس با ما اینجا کلیک کنید
چگونگی پیشنهاد مناقصات عراق

چگونە مناقصات عراق را پیشنھاد کنیم 

آنچه مورد نیاز است؟

لازم است برای پیشنهادات کار طبق آنچە در زیر تحت عنوان شرح کار آمدە: ممکن است پیشنھادات برای شرکت کنندە در مناقصە و بخش قانونی ارسال شوند.

یک فرصت طلایی برای ترویج کسب و کار شما

فرصة ذهبية للترويج لعملك
نحن نوفر خدمات جديدة لأعضائنا مشتركي الباقة الذهبية (مجانا).
عندما تكون من مشتركي الباقة الذهبية ل Tenderat لن تحصل على خاصية الوصول إلى المناقصات العراقية اليومية فقط ولكن أيضا كمشترك الباقة الذهبية سوف تستمتع بحق الوصول الكامل إلى شبكتنا الدولية الواسعة من الموردين والخدمات والاتصالات والتي ستمكنك من

گزینه های پرداخت

بدون کارت بانک ، بدون مشکل
 برخی از مردم مشکلات  چگونگی  پرداخت آنلاین را تجربه کردەاند. نگران نباشید! ما یک راه بسیار آسان  را در نظر گرفتەایم. شما می توانید بە سادگی گزینەی پرداخت را انتخاب کردە و بە ھمکاران ما اجازە دھید تا پرداخت را جمع آوری کنند.

ما  همه کارت های اصلی و پی پال را می پذیریم.